Profil Pejabat Struktural

NAMA     :AGUS DWI NUGROHO, S.STP
NIP      :19770609 199703 1 005
PANGKAT/GOL :PEMBINA TINGKAT 1
JABATAN   :CAMAT TIRTO


NAMA    :SAIFUL BAHRI, S.IP, M.Si
NIP     :19670522 199703 1 005
PANGKAT/GOL :
JABATAN   :SEKRETARIS KECAMATAN TIRTONAMA    :M. AINURROFIQ, S.STP
NIP     :19770607 199701 1 001
PANGKAT/GOL :PENATA TINGKAT I / IIId
JABATAN   :KASI TRANTIBUM
TMT     :16-11-2017 NAMA    :M. SOLIKHIN, S.IP
NIP     :19620924 198503B1 013
PANGKAT/GOL :PENATA TINGKAT I / IIId
JABATAN   :KASI PMD
TMT     :01-06-2018NAMA    :SUPRAPTI
NIP     :19630319 198603 2 005
PANGKAT/GOL :PENATA TINGKAT I / IIId
JABATAN   :KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
TMT     :01-04-2011NAMA    :SUCIATI
NIP     :19630131 198610 2 002
PANGKAT/GOL :PENATA / IIIc
JABATAN   :KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TMT     :13-10-2010NAMA    :MUSTOFA, SH
NIP     :19861119 201101 1 005
PANGKAT/GOL :PENATA MUDA TINGKAT I / IIIb
JABATAN   :KASUBAG ADM KEPEGAWAIAN DAN RT
TMT     :16-11-2017
Close
Close